Pam Mae Yoga Harem Pants Mor Boblogaidd |ZHIHUI

Heb amheuaeth, bod yn gyfforddus yw eich prif flaenoriaeth yn eich dosbarth ioga.Mae angen hyblygrwydd yn eich corff i yoga ac mae'n gofyn llawer iawn ar ddillad.P'un a ydych chi'n ddechreuwr neu'n iogi proffesiynol, mae un peth y dylech chi bob amser gadw llygad arno - eich pants yoga.Gall dewis y pants ioga anghywir rwystro'ch hyblygrwydd a gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus yn ystod eich ymarfer ioga.

Hanes harem yoga pants

Mae pants harem modern yn gysylltiedig â diwylliant byw hamddenol a hamddenol;ffit cyfforddus a steil rhydd-ysbryd.
Maen nhw mor gynhenid ​​mewn ffasiwn Orllewinol ei bod hi'n hawdd anghofio bod harem pants wedi bod o gwmpas ers canrifoedd - mewn sawl man gwahanol o gwmpas y byd.
Heb os nac oni bai, cafodd arddull hipi llifiog y 1960au a’r 1970au ei hysbrydoli gan ddyluniadau llofnod Pooiret.Fodd bynnag, nid tan y 1980au y cafodd harem pants y gydnabyddiaeth haeddiannol o'r diwedd.Roedd y pants harem gostyngedig yn fwyaf adnabyddus am y rapiwr MC Hammer, yr aeth ei bants rhuddgoch pefriog gyda siaced felen feiddgar i lawr mewn hanes fel un o wisgoedd mwyaf cofiadwy'r diwydiant cerddoriaeth.

Yoga Harem Pants Gorau ar gyfer Ioga

 

1. Hyd Perffaith ac Arddull Ioga

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng harem pants a pants ioga eraill yw eu hyd a'u steil.Mae'r pants yoga harem wedi'u cnydio'n bennaf ac yn llawn hyd, gallwch chi ddewis yn hawdd yn ôl eich dewis personol.Hefyd mae'r pants harem yn fwy rhydd, sy'n golygu nad ydyn nhw'n ffitio'n glyd yn erbyn y corff, ac mae'r deunydd yn hynod feddal i'ch cadw'n gyffyrddus trwy gydol eich ymarfer ioga.Yn drydydd, maent yn cau o gwmpas y ffêr ac maent yn ddyluniad clymu sy'n sicrhau nad ydynt yn symud pan fyddwch chi'n codi'ch coesau i'r awyr!Mae hyn yn golygu y gallwch chi wisgo'r pants yn ddiymdrech a chwblhau'r ymarfer cyfan heb unrhyw rwystr gan eich dillad.

2. Deunydd cyfforddus ac anadlu

Mae pants Harem fel arfer yn cael eu gwneud o ffabrig meddal sy'n gallu anadlu i sicrhau nad yw'ch pants yn rhwbio o gwmpas eich croen ac yn achosi llid neu frech.Mewn teclyn ffitrwydd, mae ein pants ioga wedi'u gwneud o gotwm ysgafn 100% neu rayon bambŵ, sy'n adnabyddus am eu cyffyrddiad meddal a'u teimlad naturiol llyfn.Mae'r holl ddeunyddiau a ddefnyddir yn hynod anadlu ac felly'n rhydd o chwys.Mae ein pants wedi'u cynllunio i beidio â chadw at eich croen ac aros yn rhydd ac yn llifo trwy gydol eich ymarfer ioga i sicrhau eich bod chi'n gyfforddus bob amser.Gyda harem pants, gallwch chi ymestyn cymaint ag y dymunwch wrth gadw'ch corff yn ymlaciol ac yn gyfforddus.

3. Perffaith ar gyfer llawer o fathau o gorff

Diolch i'r dyluniad llac a'r elastig eang yn y waist, mae'r pants harem yoga yn addas ar gyfer unrhyw fath o gorff a siâp, boed yn denau, yn fain neu ychydig dros bwysau yn ogystal â maint ychwanegol.Mae ganddyn nhw estyn a ffit sylweddol, gan ei gwneud hi'n haws i chi a'ch hyfforddwr ioga fonitro'ch ystum yn dda.Wedi'u gosod mor dda, gall y pants ioga hyn gynnwys ystumiau ioga hawdd a thrylwyr.Mae eu dyluniad gosod yn fwy cyfforddus na dillad ioga tebyg fel legins neu legins.

4. Rhatach a mwy gwydn na legins ioga

Mae'r pants harem yn fwy gwydn na legins a pants ioga eraill oherwydd eu ffit rhydd a'r deunyddiau o'r ansawdd uchaf.Ar yr un pryd, nid oes rhaid i chi o reidrwydd wario mwy ar harem pants;maent fel arfer yr un mor fforddiadwy â legins brand.Yn offeryn ffitrwydd, rydym yn ymdrechu i ddarparu pants ioga Tsieineaidd fforddiadwy mewn gwahanol brintiau, arddulliau a lliwiau.Rydyn ni'n gobeithio bod yr amrywiaeth o arddulliau am brisiau gwahanol yn golygu y gall y rhan fwyaf o bobl ddod o hyd i'r gwisgoedd ioga perffaith.

 

Y pants harem yoga mwyaf poblogaidd

 

Crynhoi

Mae ioga yn ffordd o fyw sy'n cael effaith gadarnhaol ar bob agwedd o'ch bywyd.Mae dillad priodol yn hanfodol i sesiwn yoga.Os ydych chi'n ystyried y pwyntiau uchod yn llawn wrth ddewis pants ioga, credaf y byddwch chi'n gallu dewis y pants ioga iawn.


Amser post: Awst-21-2022